الشريعة [Path to the water]

Credits

 • The tracks were performed at Vystavka v kustah 2 exhibition
 • Event info: vystavka v kustakh 2
 • alexey yeliseev *dutar *roland tb-3 *roland tr-8
 • sasha minchenko *live mixing *varispeed tape *umrukhl generator
 • recorded live at artem go's workshop
 • mixed/mastered by Г5—54
 • cover artwork and photo by sasha minchenko
 • released february 25, 2018

Release info

 • 2018 Digital release (FLAC 24 bit 48 kHz) + 20 microSD cards
 • by Г5—54 Stronghouse
 • Catalog number: 2018-P-019
 • Licensed under
 • CC BY-NC 4.0